لحظه  بروز رسانی 
پاتریک
پاتریک

طرف باماشین قراضش میزنه به یه ماکسیمای نوباهزارزورو زحمت ازرانندش رضایت

طرف باماشین قراضش میزنه به یه ماکسیمای نو
باهزارزورو زحمت ازرانندش رضایت میگیره
توچهارراه بعدی دوباره میزنه به همون ماکسیما
سرشوازماشین میاره بیرون میگه
برو برومنم{-7-}
{-79-}{-95-}{-136-}{-142-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پاتریک
پاتریک

حموم بودم مامانم میزنه ب در میگه حمومی؟میگم پ ن پ

حموم بودم مامانم میزنه ب در میگه حمومی؟میگم پ ن پ اینجالندنه صدای منواز ازرادیو بی بی سی می شنوی!
میگه درزدم بگم مهمونااومدن دختراشونم رفتن تواتاقت دارن باکامپیوترت کارمیکنن
لباس و حوله ات وروهم ازپشت دربرمیدارم که امشب رولندن بمونی تادرک وفهم درست جواب دادن رو یاد بگیری
اهااحتمالن ابگرمکن روهم خاموش میکنم!!!!!!!!1
من {-3-}
مامانم{-96-}
رادیو بی بی سی{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید