لحظه  بروز رسانی 
payam
مشکوکمشکوک
payam

دیونه ها اینجوری ست کننین

دیونه ها اینجوری ست کننین

دیونه ها اینجوری ست کننین

مشاهده همه ی 13 نظر
payam
مشکوکمشکوک
payam

حال روز این روزهای ما

حال روز این روزهای ما

حال روز این روزهای ما

مشاهده همه ی 5 نظر
payam
مشکوکمشکوک
payam
اخاخ ای خِدا

اخاخ ای خِدا

مشاهده همه ی 7 نظر
payam
مشکوکمشکوک
payam
حال احوال همه ما

حال احوال همه ما

مشاهده همه ی 38 نظر
payam
مشکوکمشکوک
payam
خخ

خخ

مشاهده همه ی 5 نظر
payam
مشکوکمشکوک
payam

برا عسلای خودم میگم خخخ

برا عسلای خودم میگم خخخ

برا عسلای خودم میگم خخخ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
payam
مشکوکمشکوک
payam
نصیحت

نصیحت

مشاهده همه ی 14 نظر
payam
مشکوکمشکوک
payam

همان‌گونه که زیمل می‌گوید، با فردگرایی مدرن، دوستی‌ها طیف‌های گوناگونی پیدا

همان‌گونه که زیمل می‌گوید، با فردگرایی مدرن، دوستی‌ها طیف‌های گوناگونی پیدا کرده‌اند، و در جامعه‌ی مدرن دیگر کسی یک یا دو دوست ندارد که پاسخ‌گوی کل نیازهایش باشد. بلکه افراد دوستان گوناگونی برای نیازها و مقاصد گوناگون‌شان دارند.

مشاهده همه ی 16 نظر