لحظه  بروز رسانی 
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤
لوسلوس
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤

این پسر چه کردازنظرشما؟؟زحمتش مورده پسندبوده؟یاالکی؟

این پسر چه کردازنظرشما؟؟
زحمتش مورده پسندبوده؟
یا
الکی؟:|
bq6s_images.jpg
otf1_قابفاتلیقظتف.jpg

مشاهده همه ی 19 نظر
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤
لوسلوس
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤

سلام بروبچه rapmusicاحوالتون؟؟؟؟؟؟؟ اومدم دوباره ک ازتون بخوام دوباره بچه هایه

سلام بروبچه rapmusic
احوالتون؟؟؟؟؟؟؟


اومدم دوباره ک ازتون بخوام دوباره بچه هایه قدیمی برگردیم ویه دستی به سرورویه اینجا بکشی....

ممنون از مشتیایی که تو این مدت زحمت هایه زیادی برایه این پیج کشیدن...حالا یه کف مرتب!!!!!!!!!!!!

{-49-}{-41-}{-37-}
خب اول چه خبرازرپ فارس؟؟؟؟؟
jjz_139rtdcu9agtybl9nfap.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤
لوسلوس
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤

37822142142847635720_10408975_4425794625

مشاهده همه ی 5 نظر
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤
لوسلوس
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤

زِنده باد رَپـــــــ

زِنده باد رَپـــــــ
http://8pic.ir/images/8fczc15h2kk8pba4jm6x.jpg

مشاهده همه ی 79 نظر
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤
لوسلوس
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤

بـــــ آرᓄـیלּ ᓄـُجَوِز בاـבَלּ ؟؟؟؟

بـــــ آرᓄـیלּ ᓄـُجَوِز בاـבَלּ ؟؟؟؟
{-141-}{-141-}{-141-}
bsailbiaet3u76frd3cn.jpg

مشاهده همه ی 24 نظر
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤
لوسلوس
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاـבِـᓆ פֿـاصِهـ

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاـבِـᓆ פֿـاصِهـ
jaa02rr5t38cvnnohuse.jpg
9kmnyrlcxhjfvw8e3wni.jpg
dtzke0a6mev2mgjdkhja.jpg

مشاهده همه ی 16 نظر
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤
لوسلوس
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤

 פֿـورشیـــــــــــــــــــــــــבِ رَپــــــــــــــــــــــ

 פֿـورشیـــــــــــــــــــــــــבِ رَپــــــــــــــــــــــ
ormcvvc4zdhwdmffk9hy.jpg

مشاهده همه ی 18 نظر
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤
لوسلوس
❤♠♬♪♫【ℋ】【a】【d】【i】【s】【e】♫♪♬♠❤

   ᓄـیگـᓄ بـבهـ ولے بیـפֿـى عالى ᓄـیشهـ  ᓄـیگے آـבـᓄ

 
 ᓄـیگـᓄ بـבهـ ولے بیـפֿـى عالى ᓄـیشهـ
 ᓄـیگے آـבـᓄ بهـ ایלּ بیـפֿـیالے ᓄـیشهـ
 اینـᓆــבر פֿـوבـᓄـونو בـωـت کـᓄ نگیریـᓄ
 ایלּ ᓆـلبے کهـ تو בارے یهـ کیـᓄـیا پیش تو
 رویاے عشـᓆـت פֿـوبهـ تا פֿـوابـᓄ
 בوبارهـ تشنهـ ᓄـنو بے آبـᓄ
 ᓄـלּ گـᓄــᓄ تو פֿـوבـᓄ تو בلـᓄ تو نـωـلـᓄ
 פֿـاطراتت نـᓄـیکنهـ ولـᓄ פֿـو اصلا
 پنجرهـ باز تو بـבوלּ لباـω
 בـωـتاے باـב کهـ ᓄـیکننت نازو
 آزاـבے تو ᓄـیـפֿـواے برے بے ᓄـלּ
 ولے פֿـوب ᓄـیـבونے کهـ بـᓄـیرے نـᓄـیرے نهـ
 تویے کهـ هــیچوᓆـت کنار ᓄـלּ شاـב نبوבے
 ᓗــωـوבے رو بـבלּ تو جاش کبوבے اے کاش نبوבے
 تو تنهــا بهــانهـ واـωـهـ ᓄـرבے کهـ یهـ زᓄـانے בاشت صبورے
 ωـپهــر פֿـلـωـهـ # كيـᓄـيا

sx1uppykuhhs462311eb.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر