لحظه  بروز رسانی 
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)
بی‌حالبی‌حال
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)

یه سوالی هست بدجور ذهن منو مشغول کرده منفی جمله ی

یه سوالی هست بدجور ذهن منو مشغول کرده
منفی جمله ی “من دارم میرم” چی میشه ؟
من دارم نمیرم !
من ندارم میرم !
نه من دارم میرم !

مشاهده همه ی 13 نظر
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)
بی‌حالبی‌حال
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)

تصمیمش جرئت می خواهد طپش ، هیجان ، سقوط آزاد جرئت

تصمیمش جرئت می خواهد
طپش ، هیجان ، سقوط آزاد
جرئت داری دوباره امتحان کن !
ازدواج مجدد آقایان

مشاهده همه ی 15 نظر
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)
بی‌حالبی‌حال
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)

ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺧﺮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﺎﺱ ﺧﺮﺕ ﺑﺮﻩ

ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺧﺮ
ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻲ
ﺑﺎﺱ ﺧﺮﺕ ﺑﺮﻩ …
ﺧﺮﺕ ﺑﻴﺎﺩ …
ﺧﺮﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻲ …
ﺧﺮﺧﻮﻥ ﺑﺎﺷﻲ …
ﺧﺮﭘﻮﻝ ﺑﺎﺷﻲ …
ﺧﺮﺕ ﺑﺮﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ …
ﺍﺻﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺧﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﻫﺴﺘﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﻭﻥ ﻓﺮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﻩ
ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ، ﺧﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﺮﮔﻲ ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ ، ﺧﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭ !؟

مشاهده همه ی 7 نظر
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)
بی‌حالبی‌حال
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﮑﺸﺘﺘﻮﻥ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﮕﯿﻦ :
ﺑﮑﺶ ! ﺑﮑﺶ ﺭﺍﺣﺘﻢ ﮐﻦ ﻣﻌﻄﻞ ﭼﯽ ﻫﺴتی ؟ ﺩ ﯾﺎﻻ ﻟﻌﻨﺘﯽ!
ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﯿﻠﯽ ﭘﺪﺭ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮﺩﻩ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)
بی‌حالبی‌حال
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)

یکی از دلایلی که سرخپوستا همیشه به قطارا حمله می کردن

یکی از دلایلی که سرخپوستا همیشه به قطارا حمله می کردن این بوده که
دود قطار به زبون اونا فحش ناجوری میشه !

مشاهده همه ی 5 نظر
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)
بی‌حالبی‌حال
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)

من هر موقع تو تاکسی تنها باشم جوری ملت رو نگاه

من هر موقع تو تاکسی تنها باشم
جوری ملت رو نگاه میکنم که فک کنن دربست گرفتم !

مشاهده همه ی 7 نظر
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)
بی‌حالبی‌حال
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ گفت : ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ !؟ ﺗﻮ

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ گفت :
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ !؟ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﻣﺜﻪ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﮦ !

مشاهده همه ی 2 نظر
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)
بی‌حالبی‌حال
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)

مورد داشتيمدختره ماشينش پنچر شده،رفته كاپوتو داده بالا!

مورد داشتيم

دختره ماشينش پنچر شده،

رفته كاپوتو داده بالا!

مشاهده همه ی 3 نظر
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)
بی‌حالبی‌حال
پسر دریای شمال(مدیر ارشد بچه های با مرام ایران-شمال و فروشگاه فیس نما)

مورد داشتيمدختره قبل از اينكه بينيشو عمل كنهتو استخر كرال پشت

مورد داشتيم

دختره قبل از اينكه بينيشو عمل كنه

تو استخر كرال پشت ميرفته همه فرار كردن !

فك كردن كوسه داره مياد!!

مشاهده همه ی 2 نظر