لحظه  بروز رسانی 
︻ آوا ╤─
شادشاد
︻ آوا ╤─

خیلی ها می خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

خیلی ها می خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

خیلی ها می خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند

ولی نمی دانند که تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی نمی رسند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻ آوا ╤─
شادشاد
︻ آوا ╤─

حس قشنگی ست … بودن انسان هایی که

حس قشنگی ست … 
 بودن انسان هایی که

حس قشنگی ست …

بودن انسان هایی که به یک چشم بر هم زدن

دلت را پر از حس زیبای به پرواز در آمدن ، میکنند …

مشاهده همه ی 3 نظر
︻ آوا ╤─
شادشاد
︻ آوا ╤─
**

**

مشاهده همه ی 1 نظر
︻ آوا ╤─
شادشاد
︻ آوا ╤─
**

**

مشاهده همه ی 1 نظر
︻ آوا ╤─
شادشاد
︻ آوا ╤─
**

**

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻ آوا ╤─
شادشاد
︻ آوا ╤─

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

یا به آهستگی پیشرفت می کنید !

شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که

اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند …

مشاهده همه ی 1 نظر
︻ آوا ╤─
شادشاد
︻ آوا ╤─

زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری

زندگی رسم خوشایندی است 
 زندگی بال و پری

زندگی رسم خوشایندی است

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد اندازه عشق

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود

مشاهده همه ی 1 نظر
︻ آوا ╤─
شادشاد
︻ آوا ╤─

تنها عشق است که نگرش تو را به زندگی تغییر

تنها عشق است که نگرش تو را به زندگی تغییر

تنها عشق است که نگرش تو را
به زندگی تغییر می‌دهد

عشق تو را بزرگ، زیبا، الهی می‌کند
عشق ضد هیچ چیز نیست . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید