لحظه  بروز رسانی 
❤یاسی❤
❤یاسی❤

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است ومن وجود

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است
ومن وجود پر مهر و سرشار از عشق تو
را در کاشانه قلبم به وضوح میبینم
ومی دانم با تو میشود به خدا رسید

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
peiman
ناراحتناراحت
peiman
خــــــــــــــدا

خــــــــــــــدا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید