لحظه  بروز رسانی 
❤یاسی❤
❤یاسی❤

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است ومن وجود

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است
ومن وجود پر مهر و سرشار از عشق تو
را در کاشانه قلبم به وضوح میبینم
ومی دانم با تو میشود به خدا رسید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
peiman
ناراحتناراحت
peiman
خــــــــــــــدا

خــــــــــــــدا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید