لحظه  بروز رسانی 
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
 لینک
IMG_20181012_020323_115.jpg

زیبایی به رنگ پوست نیست

مشاهده همه ی 1 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 4 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 2 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 8 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 9 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
 لینک
t4xaa49x.jpg

ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

چون قیس به وادی جنون خواهی بُرد

فرهاد صفت در آرزویی شیرین

دنبال خودت به بیستون خواهی بُرد

مشاهده همه ی 5 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
 لینک
www.roozgozar.com-1339.gif

تقدیم به او که پیشم نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به مهمانی گلهای باغ می آورد

گیسوان بلندش را به باد می دهد دست های سپیدش را به آب می بخشد

شعر های خوشی چون پرنده ها می خواند

مشاهده همه ی 2 نظر