لحظه  بروز رسانی 
Baran.R.Y
آروم و عادیآروم و عادی
Baran.R.Y

بازی میان دو نگاه تمام می شود بودنی کوتاه

بازی میان دو نگاه تمام می شود بودنی کوتاه
نه تو نه من..

بازی میان دو نگاه تمام می شود
بودنی کوتاه
و
ماندنی همیشگی..

عطر سوسن
مشاهده همه ی 8 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
مشاهده همه ی 1 نظر