لحظه  بروز رسانی 
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی
 لینک
یک شب رویایی

یک شب رویایی

مشاهده همه ی 1 نظر
ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست گویی

 لینک
برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست گویی

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست
گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست

آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک
جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست

مشاهده همه ی 3 نظر