لحظه  بروز رسانی 
pedram
خوشحالخوشحال
pedram

باز امشب پرسہ می زنم دراین حوالی

باز امشب 
 پرسہ می زنم دراین حوالی

باز امشب

پرسہ می زنم دراین حوالی

بوے عطرت پیچیده

ڪاش شبی بیایی بی بهانہ

عاشق‌تر بدون مرز

تا دیوان ؛ دیوان بسرایمت ..!!

مشاهده همه ی 1 نظر
pedram
خوشحالخوشحال
pedram

تو همان دلبر معروف دلم باش منم آن دلداده مجنون

تو همان دلبر معروف دلم باش منم آن دلداده مجنون

تو همان دلبر معروف دلم باش
منم آن دلداده مجنون و پریشان

مشاهده همه ی 2 نظر
pedram
خوشحالخوشحال
pedram

کم سرمایه ای نیست . ! داشتن آدمهایی

کم سرمایه ای نیست . ! داشتن آدمهایی

کم سرمایه ای نیست .. !

داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند …!

ولـــــی . . .

از آن بهتر داشتن آدمهاییست که وقتی حالت را میپرسند

بتوانـــی بگویی: خـــــوب نیستم ..

مشاهده همه ی 1 نظر
pedram
خوشحالخوشحال
pedram

عشق همین خنده های ساده توست وقتی بـا تمـام

عشق همین خنده های ساده توست وقتی بـا تمـام

عشق
همین خنده های ساده توست
وقتی بـا تمـام غصه هایت میخنـدی
تـا من از تمـام غصه هایـم رهــا شوم . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
pedram
خوشحالخوشحال
pedram

به یاد داری من بودم و تو

به یاد داری من بودم و تو

به یاد داری

من بودم و تو

نفس به نفس

نگاه به نگاه

و طعم آغوشی که

مبتلایمان کردبه عاشقی …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
pedram
خوشحالخوشحال
pedram

دریا که آغوش تــــو باشد من شــناگری میشوم

دریا که آغوش تــــو باشد من شــناگری میشوم

دریا که آغوش تــــو باشد

من شــناگری میشوم مبتدی!

مرا رهــا کن

بــگذار غرق شوم در این دریــای پــراحســاس…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید