لحظه  بروز رسانی 
pejman
pejman

ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ

ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ
ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪﻡ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ، ﻭﻟﯽ...
ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻡ ﺟﻮﻧﻤﻢ ﻭﺍﺳﺶ ﺑﺪﻡ
ﻭﻟﯽ ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ
ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﺻﺒﺮﻡ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪﻩ، ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺑﮕﻢ
ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪﺵ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﻭ
ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﻪ
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺸﻪ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺧﻮﺩﺕ
.
.
.
.
.
.
.
ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ
ﭼﻪ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺩﺍﺭﻥ ﻣﯿﺨﻮﻧﻦ


مشاهده همه ی 3 نظر
˙·٠•●♥ MEHRDAD♥●•٠·˙
˙·٠•●♥ MEHRDAD♥●•٠·˙

میدونی چرا وقتی لب کسی رو که دوسش داری میبوسی چشات

4c90be380afd012cb3ff2249380bce90-425
میدونی چرا وقتی

لب کسی رو که دوسش داری میبوسی

چشات بسته میشه ... !؟

چون زیباترین لحظه ی عمر آدم

دیدنی نیست ؛ باید احساسش کنی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
pejman
pejman

سفارش خدا به ایرانیها دم درب ورودی بهشت : نظافت را

سفارش خدا به ایرانیها دم درب ورودی بهشت :
نظافت را رعایت کنید,
شاخه درختان را نشکنید ,
حوری دیگران را تور نکنید,
با ایوب زیاد شوخی نکنید ,...
به جهنم میوه و حوری قاچاق نکنید,
حیوانات نوح را شکار نکنید,
با فرشتگان شوخی دستی نکنید ,
در بهشت نهر شراب هست لطفآ ودکا و ویسکی قاچاقی نیاورد ,
لطفا در رودهای شیر و عسل نش....شید,
با عصای موسی ور نروید,
در ضمن در بهشت مصرف قلیان و حشیش ممنوع است,
و در آخر یوسف بچه خوشگل نیست پیامبره, کاری باهاش نداشته باشید.......

مشاهده همه ی 4 نظر
pejman
pejman

ضمانت خوشبختي دختران در يك رابطه، به اندازه قدرت او در

ضمانت خوشبختي دختران در يك رابطه، به اندازه قدرت او در نگفتن حرف درستي ست كه بي موقع گفته مي شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
pejman
pejman

ﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺕ؟ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﺗﺮﺵﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ : ﺷﻮﻭﻭﻭﺭﺧﺮﺩﺍﺩ :

ﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺕ؟ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﺗﺮﺵﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ : ﺷﻮﻭﻭﻭﺭﺧﺮﺩﺍﺩ : ﺧﺎﺹﺗﯿﺮ : ﻣﺰﻩ ﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽﻣﺮﺩﺍﺩ : ﺷﯿﺮﯾﯿﯿﯿﻦﺷﻬﺮﯾﻮﺭ : ﺧﻮﺷﻤﺰﻩﻣﻬﺮ : ﻭﺍﻧﯿﻠﯽﺁﺑﺎﻥ : ﺗﻠﺦﺁﺫﺭ : ﺗﺮﺵ ﻭ ﺷﻮﺭﺩﯼ : ﺑﺎﻧﻨﻨﻤﮏ ﺗﺮﯾﻦﺑﻬﻤﻦ : ﮐﺎﮐﺎﯾﻮﻭﻭﻭﯼﯼﺍﺳﻔﻨﺪ : ﻃﻌﻤﯽ ﺧﻨﮏ ﻭ ﺧﻮﺷب

مشاهده همه ی 1 نظر
pejman
pejman

ميدونيد چرا لب گوسفند تو كله پاچه نيست ؟ . .

ميدونيد چرا لب گوسفند تو كله پاچه نيست ؟
.
.
.
....
.
.
.
.
.
خدايييش اگه بود روت ميشد به كله پاچه فروش بگي آقا يه لب بده!!!!!!! مخصوصا اگه یارو سیبیل کلفتم بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
pejman
pejman

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ
ﺗﻮﻧﻞ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ..
.
.
ﺟﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻪ ....
.
.
.
.
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﺟﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ
ﮔﻔﺘﻪ : ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﯼ ﺗﻮﻧﻞ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺭﻭﺷﻦ
ﻣﯿﺸﻪ!!!
.
.
.
ﺩﺍﻋﺶ ﺑﯿﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﺨﻮﺭ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
pejman
pejman

دو تا زن و شوهر از زندگى خسته شدند و تصميم

دو تا زن و شوهر از زندگى خسته شدند و تصميم گرفتند با هم يكزمان خودكشى كنند. پس به بالاى بلندترين آپارتمان رفتند و مرد گفت:من از يك تا سه مى شمارم بعد هر دو همراه هم مى پريم. زن قبول كرد. مرد شمرد: ١ ٢ ٣ زن پريد اما مرد از سر جايش تكان نخورد و فقط سقوط كردن زنش را تماشا مى كرد كه يكدفعه زن چترش را باز كرد به سلامتى و آرامى بر زمين نشست. سؤال اين است: خائن ترينشان كداميك بودند؟ مرد يا زنش؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید