بهـ گروهـ ⓒ ρƐℓαк¹¹ خوش اوᓄـدیــد
____________________________________________
بروز رسانی 
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️
مهربونمهربون
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️

تو زندگيت عاشق خودت باش چون تنها كسے

تو زندگيت عاشق خودت باش
چون تنها كسے كه بيشترين اوقات زندگيتو باهاش ميگذرونے
خودتے !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️
مهربونمهربون
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️

Don't waste your time with explanations, people just hear what

Don't waste your time with explanations, people just hear what they want to hear.

وقتتو با توضیحات هدر نده. مردم فقط چیزے رو میشنون ڪه میخوان بشنون.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️
مهربونمهربون
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️

‏وقتے آگاهانه "میپریم" حتے ممڪنه تا ارتفاع ۳ متر چیزیمون

‏وقتے آگاهانه "میپریم" حتے ممڪنه تا ارتفاع ۳ متر چیزیمون نشه ولے وقتے بے هوا "مے افتیم" ممڪنه از ارتفاع ۳۰ سانتے ضربه مغزے بشیم.
زخم خوردن از دوست و دشمن هم همینه قضیه ش!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️
مهربونمهربون
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️

معروفے ڪهـ خوشگل هوایے ڪنے بے وفایے ڪنے🍃

معروفے ڪهـ خوشگل هوایے ڪنے بے وفایے ڪنے🍃 ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️
مهربونمهربون
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️

و اما قانون آخر منت ڪِشے ممنوع

و اما قانون آخر
منت ڪِشے ممنوع
خوشش بیاد
خودش میاد...

مشاهده همه ی 1 نظر
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️
مهربونمهربون
❄️¦¦_Ѐℓª®ªM→Sª®ªß_¦¦❄️

‏گذشت ڪردن دو حالت داره یا اونقدر دوسش دارے ڪه

‏گذشت ڪردن دو حالت داره یا اونقدر دوسش دارے ڪه از اشتباهاتش میگذرے یا اونقدر از چشمت میفته ڪه از خودش و اشتباهش با هم میگذرے...

مشاهده همه ی 2 نظر