لحظه  بروز رسانی 
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠
بی‌حالبی‌حال
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠

نه روز . نه شب . تمام شمارش نفس های

1434403724181846_large.gif

نه روز .... نه شب ....... تمام شمارش نفس های " تو " عمر من است ..!!!
اگه میگم دوست دارم از سر عادت نیست... یا از سر جوونیم .... میگم که یادت 
بیارم.... بهترین اتفاقی بودی که تو زندگیم افتاده.....

1440764455179975_large.jpg

1434403724181846_large.gif

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 28 نظر
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠
بی‌حالبی‌حال
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠

معنای دنیا رو در کسی ببین که دنیا برایش بدون

1434403724181846_large.gif

معنای دنیا رو در کسی ببین که دنیا برایش بدون تو معنایی ندارد ....
خیلی " دوست دارم " اما نمی دونم "خیلی " رو چطوری بنویسم که خیلی خونده بشه..

1439728391842223_large.jpg


1434403724181846_large.gif

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 20 نظر
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠
بی‌حالبی‌حال
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠

گفته بودی شعری برایت بگویم.چه بگویم !؟تو خود شعری شاعرت خداست

1434403724181846_large.gif
گفته بودی شعری برایت بگویم......چه بگویم !؟
تو خود شعری شاعرت خداست و من خواننده ی پرو پا قرص
مجموعه چشم های تو......

1439728510727463_large.jpg
1434403724181846_large.gif

مشاهده همه ی 225 نظر
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠
بی‌حالبی‌حال
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠

عشق تو شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد

1434403724181846_large.gif
عشق تو شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد !! زیبا بود اما شوخی بود!!!
حالا....... تو بی تقصیری!! خدای تو هم بی تقصیر است !!!
من تاوان اشتباه خود را پس میدهم...... تمام این تنهایی" تاوان جدی گرفتن ان
شوخی " بود....

1438129919850400_large.jpg

1434403724181846_large.gif

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 61 نظر
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠
بی‌حالبی‌حال
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت.تو ساده باور کن

1434403724181846_large.gif
دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت........
تو ساده باور کن که من سخت دوست دارم.....

1434881019185907_large.jpg

1434403724181846_large.gif

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 48 نظر
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠
بی‌حالبی‌حال
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠

دلم بهانه ای می خواهد برای ادامه زندگی.مثل یک بوسه عاشقانه

1434403724181846_large.gif
دلم بهانه ای می خواهد برای ادامه زندگی...
مثل یک بوسه عاشقانه که یادم بیاورد هنوز زنده ام.....

1433463214491283_large.jpg

1434403724181846_large.gif

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 122 نظر
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠
بی‌حالبی‌حال
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠

می ترسم انقدر دوستت بدارم که خدا هم شک کند

1434403724181846_large.gif
می ترسم انقدر دوستت بدارم که خدا هم شک کند ..... که اغاز عشق از ادم و حوا
بوده یا از من و تو...!!!!
قشنگ ترین اتفاق ذهنم گرفتن عاشقانه دستای تو بود....

1433193613816635_large.jpg

1434403724181846_large.gif

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 48 نظر
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠
بی‌حالبی‌حال
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست.مرا شاد می کند و لبخند را

1434403724181846_large.gif
دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست......مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم
هدیه می کند.....حتی این روزها گاهی پرواز می کنم... من این دوست داشتن
را بیش از هر چیز در این دنیا دوست دارم...

1432541329639659_large.jpg

1434403724181846_large.gif

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 19 نظر
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠
بی‌حالبی‌حال
♥●●•lı..lı PeYmAn X_rAyı..lıı..lı.... ♥●•٠·٠

بیزار باش از معشوقی که اسم هرزگی هایش را بکذارد "آازادی

1434403724181846_large.gif
بیزار باش از معشوقی که اسم هرزگی هایش را بکذارد "آازادی "........اسم نگرانی
هایت را بگذارد "گیر دادن".....و برای بی تفاوتی هایش "اعتماد داشتن به تو را
بهانه می کند...

1432413802400488_large.jpg

1434403724181846_large.gif

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 42 نظر