لحظه  بروز رسانی 
banoo
banoo

نقاشی های خیره کننده ازگلها + عکس برای دیدن بقیه

 لینک

نقاشی های خیره کننده ازگلها + عکسبرای دیدن بقیه عکسهابه لینک زیرمراجعه کنید:

کلیک


بیاید توانجمن تفریحی پرشین وب عضو بشید{-35-}

کلیک کنید
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saieboon
saieboon

یه وقتایی، یه حرفایی، چنان آتیشت میزنه که دوست داری فریاد

یه وقتایی،
یه حرفایی،
چنان آتیشت میزنه
که دوست داری فریاد بزنی،
ولی نمیتونی!
دوست داری اشک بریزی،
ولی نمیتونی!
حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه!
تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه،
به این میگن
“درد بی درمون”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saieboon
saieboon

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saieboon
saieboon

خبر از من داری؟… خبر از دلتنگی های من چطور؟ و

خبر از من داری؟…

خبر از دلتنگی های من چطور؟

و آن پروانه های شادی که در نگاهم بودند…

خبرش رسیده که مرده اند؟

هیچ سراغ دلم را میگیری؟

کسی خبر داده که آب رفته ام از خستگی؟

مچاله ام از دلتنگی؟

آه… که هیچ کلاغی نساختیم میان هم

وجدانت راحت…

خبرهای من به تو نمی رسد…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saieboon
saieboon

دوستی ها چند جورند ؛ ☺☺ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ

e3f73c1e2e3d6a6f1645c515d6241fca-425

دوستی ها چند جورند ؛
☺☺
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ
ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯾﺴﺖ ...
ﻫﻮﻝ ﻫﻮﻟﮑﯽ ﻭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﯽ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ...
ﺍﻣﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽﺍﺕ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .

ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎی دیگر
ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺳﺖ .
ﭘﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮ .
ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﯽﻫﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎﯼ ﺩﻡِ ﺩﺳﺘﯽ ..
ﺍﯾﻦ ﭼﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ،
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻼﺕ ﻓﻨﺪﻗﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﯼ
ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ...
ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻗﯽ ﭼﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﻗﯿﺮ ...
ﺳﯿﺎﻩ ...

اما ...
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺮﮔﻞ ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮﻡ ﺩﻡ ﺑﮑﺸﺪ ...
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ ...
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻄﺮ ﻭ ﺭﻧﮕﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ ...
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ...
ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﯽ .
ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﺮﺑﺎﺭﯾﮏ ...
ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ ...
ﻋﻄﺮ ﻣﻼﯾﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ
ﻭ بعد از این همه مقدمات ﺁﻫﺴﺘﻪ،
ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﻨﻮﺷﯽﺍﺵ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺏ ☺

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saieboon
saieboon

برگ پاییــــــــزی راهی ندارد جز ســـــقوط ! . وقتی

برگ پاییــــــــزی راهی ندارد جز ســـــقوط !


... وقتی میداند

درخت برگ تازه ای را در سر دارد .........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
banoo
banoo

عكس العمل آقايون هنگام زمين خوردن خانم ها: دوران نامزدى: الهى

 لینک

عكس العمل آقايون هنگام زمين خوردن خانم ها: دوران نامزدى: الهى بميرم، چيزيت نشد؟ 1 سال بعد: عزيزم، بيشتر مواظب باش! 3 سال بعد: مگه كورى؟ جلو پاتو نگاه كن! 5 سال بعد: آخيش؛ دلم خنك شد.

انجمن تفریحی پرشین وب

http://forum.pershianweb.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
banoo
banoo

ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻻﻳﻰ ﻛﺸﻰ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻳﻬﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﻢ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﭘﮋﻭ

 لینک

ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻻﻳﻰ ﻛﺸﻰ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ
ﻳﻬﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﻢ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﭘﮋﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﮋﻭ
ﺑﺰﻥ ﻛﻨﺎﺭ
ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻟﺮﺯ ﺯﺩﻡ ﺑﻐﻞ
ﺩﻳﺪﻡ ﻭﺍﻧﺘﻴﻪ عوضی ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ
ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻣﻴﮕﻪ
ﺍﻟﻜﻰﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻢ
{-7-}

انجمن تفریحی پرشین وب

http://forum.pershianweb.com


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید