بروز رسانی 
ياسر
ياسر

223193_98d20xLr.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
ياسر
ياسر

آقای مجری : اصلا میدونی دوربین چیه؟ فامیل دور : آقای

آقای مجری : اصلا میدونی دوربین چیه؟
فامیل دور : آقای مجری هه ه ه ه ه چه حرفایی میزنید !
نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دسته مردم . . .
یکی از اجداد ما که توی شهر دور زندگی میکرد از دور رفت بیرون خیلی هم دور شد برای این که دور رو بببینه این دستگاه رو ساخت

مشاهده همه ی 2 نظر