لحظه  بروز رسانی 
amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

گفتند ضمایر را نام ببر گفتم: من.من.من گفتند: پس بقیه چه

گفتند ضمایر را نام ببر

گفتم: من...من...من

گفتند: پس بقیه چه شدند؟

گفتم: همه رفتند زیارت "ارباب" فقط من "جا مانده ام"

مشاهده همه ی 2 نظر
ارش
ارش

عکس نوشته فلسفی,حسین پناهیعکس نوشته فلسفی,حسین پناهی

مشاهده همه ی 4 نظر
ارش
ارش

          اگر حس روییدن در تو باشد، حتی

          اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد.

                                                                  ( دکتر شریعتی )

                                         


مشاهده همه ی 3 نظر