لحظه  بروز رسانی 
رسول جون
شیطونشیطون
رسول جون

دلم فیلم بلند می خواهد.یه واقعیت عاشقانه.با پر از سکانس

  1. filmbig.jpg

  2. دلم فیلم بلند می خواهد......
  3. یه واقعیت عاشقانه.....
  4. با پر از سکانس های با تو بودن.....
  5. و یک دکمه ی تکرار.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رسول جون
شیطونشیطون
رسول جون

تو را آن گونه می خواهم که باغی باغبانش راشبیه مادر پیری که

تو را آن گونه می خواهم که باغی باغبانش را
شبیه مادر پیری که می بوسد جوانش را

تو را در یک شب بارانی غمگین سرودم که
نمی دانم زمانش را، نمی یابم مکانش را

من آن سرباز دلتنگم، که با تردید در میدان
برای هیچ و پوچ از دست خواهد داد جانش را

پریشانم شبیه پادشاهی خفته در بستر
که بالای سرش می بیند امشب دشمنانش را

تو در تقویم من روزی نوشتی دوستت دارم

مشاهده همه ی 2 نظر