لحظه  بروز رسانی 
پیمان عارفی
پیمان عارفیمن هنوز از بازی کلاغ پر میترسم

میترسم بگویم تو وتو آرام بگویی پر...........!!!مشاهده همه ی 2 نظر
مهــران **گریه و خنده**
آروم و عادیآروم و عادی
مهــران **گریه و خنده**


و من
تـنـهـا
ҳ
̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ هیــزمی ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ بــودمــــ

بــرایـــِ اسـتـمـرارِ جهـنـّـمــــِ آغـوشـتــــ
خـاکـسـتـر کهـــ شـدمـــ
رهــایـمـــ کـردی!!

مشاهده همه ی 14 نظر
مهــران **گریه و خنده**
آروم و عادیآروم و عادی
مهــران **گریه و خنده**

@SAB0R


کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند

از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد

دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند


میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه
فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !

و این است بازی باهــم بودن ... !


مشاهده همه ی 22 نظر
مهــران **گریه و خنده**
آروم و عادیآروم و عادی
مهــران **گریه و خنده**

@SAB0R
هــــــــی رفیق
زیادی خوبی نکن !

انسان است ،
فراموشکار است ...!
از تنهایش که در بیاید ،
تنهایت را دور میزند !
پشت می کند به تو ،
به گذشته ات ...!
حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید :
شما !؟

مشاهده همه ی 14 نظر
ஜ۩۞AMENEH۞۩ஜارشد گل رویایی من
آروم و عادیآروم و عادی
ஜ۩۞AMENEH۞۩ஜارشد گل رویایی من

وقتی در زندگی به یک در بزرگ رسیدی نترس و نا امید نشو...

چون اگه قرار بود در باز نشود جای آن دیوار می گذاشتند

مشاهده همه ی 1 نظر
ஜ۩۞AMENEH۞۩ஜارشد گل رویایی من
آروم و عادیآروم و عادی
ஜ۩۞AMENEH۞۩ஜارشد گل رویایی من

هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند...

اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند

مشاهده همه ی 1 نظر
˙·٠•●♥❀ Maryam ❀ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥❀ Maryam ❀ ♥●•٠·˙

هر لحظه حرف در ما زاده می شود

هر لحظه دردی سر بر می دارد و

هر لحظه نیازی از اعماق مجهول و پنهان روح

 رنجور ما جوش می کند

اینها بر سینه می ریزند و راه فراری نمی یابند


خداوندا

مگر این قفس کوچک استخوانی گنجایشش چه اندازه است؟

                                                                                                        

 

                                                                      دکتر علی شریعتی

مشاهده همه ی 3 نظر