لحظه  بروز رسانی 
زنــدگی جاریـست مثل خـــون در رگـــها
مهربونمهربون
زنــدگی جاریـست مثل خـــون در رگـــها

درک کردن یک زن کار سختی نیست! فقط یک مــــــرد

درک کردن یک زن کار سختی نیست!

فقط یک مــــــرد می خواهد.....

b5uy_happy-woman.jpg

مشاهده همه ی 53 نظر
زنــدگی جاریـست مثل خـــون در رگـــها
مهربونمهربون
زنــدگی جاریـست مثل خـــون در رگـــها

مجنون همیشه مرد نیست گاهی مجنون دخترکی تنهاست که


1thxp4t0nacw1e8tlx6m.jpg

مجنون همیشه مرد نیست

گاهی مجنون دخترکی تنهاست

که زمانی لیلی ه کسی بوده...

مشاهده همه ی 29 نظر
زنــدگی جاریـست مثل خـــون در رگـــها
مهربونمهربون
زنــدگی جاریـست مثل خـــون در رگـــها

زن اگر دلش عاشق نباشد انگار چیزی اززن اگر دلش عاشق نباشد

انگار چیزی از وجودش کم است

زن است دیگر

احساساتیست

تو که میدانی ای مرد

پس پادشاه قلبش باش

نه کودکی که به بازی میگیردش...

 

مشاهده همه ی 39 نظر