لحظه  بروز رسانی 
پیمان زنگنه
پیمان زنگنه

خوشبختی چیزی نیست که تجربه می‌کنید، بلکه چیزی است که به

خوشبختی چیزی نیست که تجربه می‌کنید، بلکه چیزی است که به

خوشبختی چیزی نیست که تجربه می‌کنید، بلکه چیزی است که به خاطر می‌آورید.

مشاهده همه ی 6 نظر