لحظه  بروز رسانی 
peymanhasiri
ورزشکارورزشکار
peymanhasiri

همه وارد این سایت شن اگه خداپرستی و عزادار امام حسین

همه وارد این سایت شن اگه خداپرستی و عزادار امام حسین هستی برو.سایت:پرشیان مذهبی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
peymanhasiri
ورزشکارورزشکار
peymanhasiri

همه به این سایت برای عشق به خدا و امام حسین

همه به این سایت برای عشق به خدا و امام حسین وارد این سایت شنوبلاگ :پرشیان مذهبی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
peymanhasiri
ورزشکارورزشکار
peymanhasiri

چه جوری بعضی ها پول گیرشون میاد

چه جوری بعضی ها پول گیرشون میاد

مشاهده همه ی 2 نظر
peymanhasiri
ورزشکارورزشکار
peymanhasiri

نیایش شبانه خداوندا. آرامم کن همان گونه که دریا را. پس

نیایش شبانه
خداوندا.......
آرامم کن همان گونه که دریا را...
پس ازهرطوفانی آرام می کنی...
راهنمایم باش که دراین چرخ و فلک روزگار
بدجورسرگیجه گرفتم..
ایمانم راقوی کن...
که تورادرتنهایی خود گم نکنم....
خداوندا......
من فراموش کارم اگر گاهی...
یالحظه ای فراموشت کردم...
توهیچ وقت فراموشم نکن...

خداوندا.....
رهایم مکن حتی اگرهمه رهایم کردند

{-w67-}خدایا دوستت دارم{-w67-}

مشاهده همه ی 1 نظر
peymanhasiri
ورزشکارورزشکار
peymanhasiri


مشاهده همه ی 7 نظر