http://up.facenama.com/file/43465/1421576869948835_jpg.jpg
ما امت متحد اسلامی؛
حرکت شنیع و اسلام ستیزانه روزنـامـه فرانسـوی که به قلم و جوهر استکبـار جهـانی موجودیت یافته است را محکوم می نماییم. دشمنـان اسلام بدانند رسـول گـرامی اسـلام صلی الله علیه و آله و سلم نمونـه یک انسـان بی بدیـل و اخـلاق محـور است. کسـانی کـه رســول مهربـانی و اخـلاق را مـورد استهـزاء قرار می دهند، بویی از اخلاقیـات و انسـانیت نبرده اند. مسلمانـان حقـانیت خود را در عرصـه های اخـلاق، علـم و آگـاهی به اثبات شما می رسانند و از رفتارهای رذیلانه موازی، خودداری خواهند نمود!بروز رسانی 
Arezoo
Arezoo

چه فکر کنید که می توانید یا فکر کنید نمی توانید

چه فکر کنید که می توانید یا فکر کنید نمی توانید در هر دو حالت درست فکر کرده اید. “هنری فورد”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arezoo
Arezoo

انسان به هر چیزی که بتواند در ذهنش تصور کند و

انسان به هر چیزی که بتواند در ذهنش تصور کند و به آن باور داشته باشد می تواند برسد. “ناپلئون هیل”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

از يه جايی به بعد . به همه چيز و

از يه جايی به بعد ...
به همه چيز و همه کس بي اعتنا می شی ،

ديگه نه از کسی مي رنجی ،

نه به عشق کسی دل می بندی !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Somayeh
Somayeh

*آتش بس * در شعر چیزی با

*آتش بس *

در شعر
چیزی با نام آتش بس وجود ندارد
مرخصی تابستانی وجود ندارد
مرخصی استعلاجی وجود ندارد
مرخصی اداری وجود ندارد
باید در معرکه حاضر باشی
تا آخرین قطره از خونت
یا آن که جا بزنی و از بازی بیرون بروی !
*نزار قبانی
ترجمه : شهاب گودرزی

از مجموعه در دست چاپ : زنی در من قدم می زند !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید