http://up.facenama.com/file/43465/1421576869948835_jpg.jpg
ما امت متحد اسلامی؛
حرکت شنیع و اسلام ستیزانه روزنـامـه فرانسـوی که به قلم و جوهر استکبـار جهـانی موجودیت یافته است را محکوم می نماییم. دشمنـان اسلام بدانند رسـول گـرامی اسـلام صلی الله علیه و آله و سلم نمونـه یک انسـان بی بدیـل و اخـلاق محـور است. کسـانی کـه رســول مهربـانی و اخـلاق را مـورد استهـزاء قرار می دهند، بویی از اخلاقیـات و انسـانیت نبرده اند. مسلمانـان حقـانیت خود را در عرصـه های اخـلاق، علـم و آگـاهی به اثبات شما می رسانند و از رفتارهای رذیلانه موازی، خودداری خواهند نمود!بروز رسانی 
◕ ค ๒ t เ ภ ◕
◕ ค ๒ t เ ภ ◕

آنهایی رازیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته باش

آنهایی رازیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته باش

آنهایی را زود ترکت می کنند زودتر فراموش کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرامیری
امیرامیری

💥١٣- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﻦ . 🌱١

💥١٣- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﻦ .
🌱١ - ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻓﺴﺎﺩ
🌱٢- ﺷﺒﻬﺎﺕ
🌱٣- ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺧﻼﻗﻲ

💥١٤- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﻚ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﻴﻜﻨﺪ
🌱 ١- ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ
🌱٢- ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ
🌱٣- ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻨﻲ

💥١٥- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻮﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ .
🌱١- ﺭﺍﺯ ﭘﻮﺷﻲ
🌱٢- ﺻﺒﺮﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ
🌱٣- ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

💥١٦- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻦ .
🌱١- ﺩﻳﻦ
🌱٢- ﺷﺮﻑ
🌱٣- ﻭﻃﻦ

💥١٧- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﺮﺩ .
🌱 ١- ﻛﻴﻨﻪ ﻭ بغض
🌱٢- ﻛﺒﺮ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ
🌱٣- ﻛﺜﺮﺕ ﻣﺰﺍﺡ

💥١٨- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
🌱١- ﻣﺮﮒ
🌱٢-ﺍﺣﺴﺎﻥ
🌱٣- ﭘﻨﺪ

💥١٩- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺍﺳﺖ .
🌱١- نفاق
🌱٢- ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻨﺸﻲ
🌱٣- ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﻳﻲ

💥٢٠- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﮒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ .
🌱١- ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻳﺎﺩ
🌱٢- ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗﺒﻮلي ﺗﻮﺑﻪ
🌱٣- ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻴﺰ

💥٢١- ﺳﻪ ﭼﻴﺰﺳﺘﻮﻥ ﻧﻴﻜﺒﺨﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
🌱١- ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ
🌱٢- ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺣﺎﻝ
🌱٣- ﺍٌﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ

💥٢٢- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.
🌱١ - ﻧﻤﺎﺯ ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﺶ ﺭﺳﻴﺪ
🌱٢ - ﺟﻨﺎﺯﻩ اى كه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ
🌱٣- ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻨﺎﻩ

💥٢٣- ﺳﻪ ﭼﻴﺰﺭﺍﻣﺴﻠﻤﺎﻥﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺮﮔﺰﻓﺮﺍﻣﻮﺵﻛﻨﺪ
🌱١- ﻣﻮﺕ
🌱2-ﻓﻨﺎﺷﺪﻥ ﺩﻧﻴﺎ
🌱٣ - ﺁﻥ ﻣٌﺼﻴﺒﺘﻬﺎﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺍﻣﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ

💥٢٤- ﺳﻪ ﭼﻴﺰﺭﺍﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ» رضي الله عنه«ﺩﺭﺩﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .
🌱١- ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ
🌱٢- ﺭﻭﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
🌱٣-ﺷﻤﺸﻴﺮﺯﺩﻥ ﺩﺭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻠﻪ» جل جلاله«

💥٢٥- ﺳﻪ ﭼﻴﺰﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﻠﻪ» جل جلاله« ﺑﻪ ﺍﻭﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
🌱١ - ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺷﻜﺮﮔﺬﺍﺭ
🌱٢- ﺗﻨﻲ ﺻﺎﺑﺮ ﻭﺷﻜﻴﺒﺎ
🌱٣- ﺩﻟﻲﺫﺍﻛﺮ ﺑﻴﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
asdownload
asdownload

مه شکن عقب لیفان X50 را از فروشگاه کارمیس مرکز تخصصی

 لینک
مه شکن عقب لیفان X50 را از فروشگاه کارمیس مرکز تخصصی

مه شکن عقب لیفان X50 را از فروشگاه کارمیس مرکز تخصصی واردات و پخش لوازم یدکی خودروهای چینی با بهترین قیمت خریداری کنید. در هنگام ثبت سفارش، چپ یا راست بودن محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید
اهمیت مه شکن عقب لیفان X50 :

در سیستم روشنایی خودرو ها چراغ های مختلفی استفاده می شود که هر کدام از آن به منظور خاصی در بدنه خودرو نصب می شوند.

در بیشتر خودرو های مدرن و جدید دو عدد مه شکن در عقب خودرو طراحی و نصب می شود.

این چراغ ها همانطور که از نام آنها پیداست :

وظیفه روشن نمودن
نمایان ساختن خودرو در مسیر و جاده های مه آلود می باشد

که خودروهای که از پشت سر نزدیک می شوند متوجه حضور خودروی شما شوند.

مه شکن ها معمولا به رنگ قرمز و با نور متمرکز و شدید تولید می ‌شوند.

زمانی که در حال رانندگی در هوای نامناسب مانند:

هوای مه آلود
برفی
گرد و خاک

هستیم میزان دید به مقدار بسیاری پایین می آید و در این موقع است که مه شکن ها وارد عمل شده و می توانند مفید واقع شوند و وظیفه خود در خودرو را انجام دهند.

https://carmis.ir/product_brand/lif...t-brand/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
asdownload
asdownload

مویک 2 پرو کارایی: تفریحی ، سرگرمی و

 لینک
مویک 2 پرو 
 کارایی: تفریحی ، سرگرمی و

مویک 2 پرو

کارایی: تفریحی ، سرگرمی و فیلمبرداری
دوربین 20 مگاپیکسل
سرعت 68 کیلومتر در ساعت
باتری هوشمند لیپو 4 سل با ظرفیت 3850 میلی آمپر
زمان پرواز 31 دقیقه
یک ساعت زمان شارژ
ریموت 2.4 گیگاهرتز
8 کیلومتر برد رادیوی کنترل
سنسور عدم برخورد با موانع
سنسور تعقیب سوژه
با انواع مود حرکت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amoozeshehomeopathy.ir
amoozeshehomeopathy.ir

بوی بد دهان یکی از آزار دهنده ترین انواع بو ها

 لینک

بوی بد دهان یکی از آزار دهنده ترین انواع بو ها است. عوامل مختلفی باعث ایجاد بوی بد دهان در فرد می شوند.بوی بد دهان حتی می تواند در روابط اجتماعی شما نیز بسیار مخرب باشد.

برای خواندن ادامه مطلب روی لینک بزنید:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رقیه محموده
رقیه محموده

https://enama.ir/C100223016112020140407 فیلم پاکسازی پوست با غزاله آراد لطفا بعد

https://enama.ir/C100223016112020140407
فیلم پاکسازی پوست با غزاله آراد
لطفا بعد از دیدن فیلم نظر بدین
برام خیلی مهمه
ممنونم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◔͜͡◔ ⓜⓞⓗⓐⓓⓔⓢⓔ ◔͜͡◔
مهربونمهربون
◔͜͡◔ ⓜⓞⓗⓐⓓⓔⓢⓔ ◔͜͡◔

‌یکیو تو زندگیتون راه بدید که‌ واسه راضی‌ نگه داشتنش مجبور

‌یکیو تو زندگیتون راه بدید که‌ واسه راضی‌ نگه داشتنش مجبور نباشید از رنگ‌ مورد علاقتون تا تفریحاتتونو عوض کنید و بشید آدمی که هیچوقت نبودید!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
◔͜͡◔ ⓜⓞⓗⓐⓓⓔⓢⓔ ◔͜͡◔
مهربونمهربون
◔͜͡◔ ⓜⓞⓗⓐⓓⓔⓢⓔ ◔͜͡◔

به آدمایی که تنها میرن سینما، کافه و پارک زُل نزنید

به آدمایی که تنها میرن سینما، کافه و پارک زُل نزنید. هیچ مشکل خاصی ندارن، فقط زودتر از شما به این درک رسیدن که تا آخرعمر تنها کسی که کنارته، خودتی

مشاهده همه ی 2 نظر
رقیه محموده
رقیه محموده

پاکسازی پوست با غزاله آراد سعادت آباد میدان کاج

پاکسازی پوست با غزاله آراد
سعادت آباد میدان کاج
غزاله آراد
مشاور سلامت و زیبایی پوست
پاکسازی عمقی پوست
جوانسازی
آبرسانی و لیفت صورت
ازبین بردن لک،چین و چروک،جوش،جای جوش،کلاژن سازی پوست
با دستگاههای پیشرفته و به روز
همه روزه
بدون تعطیلی
با تعیین وقت قبلی
09121535619
09129511048
Ghazalee_skincare
برای دریافت کارت ویزیت ما
غزاله آراد را به 10008590 پیامک کنید.
با ارائه این آگهی 20%تخفیف بگیرید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید