لحظه  بروز رسانی 
mohammad
خوشحالخوشحال
mohammad

14a54575a74f459a64526a6aa884e56d-425

مشاهده همه ی 2 نظر
NarGeS :|
شیطونشیطون
NarGeS :|

بالاخره یک روز به آرزوی بچگیام میرسم درصف اول نماز


ed657e6e320dda9f49ce4e5f9c6c1cb6-425

بالاخره یک روز به آرزوی بچگیام میرسم

درصف اول نماز جلوتراز پیش نماز می ایستم

وهمه به من اقتدا خواهند کرد...

نماز که تمام شود همه به سمت من خواهند آمد

چقدر عزیز خواهم شد

بعد از چند قدم که حرکت کنند

کسی فریاد میزند:

بلند بگو

لا اله الا الله

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 3 نظر
NarGeS :|
شیطونشیطون
NarGeS :|

بــزن بـه سلامتـــ ـــی حرفهـ ــــای دلـ ـــت   که

بــزن بـه سلامتـــ ـــی حرفهـ ــــای دلـ ـــت

 

که به کسـ ـــی نـگفــتیبــزن بـه سلامتـ ــــی اینکه

 

کــــوه درد بـودی ولــ ــی دم نــزدی ...بــزن بـه سلامتــ ـــی تنهـ ــــایی هـات

 

ولـی تنهـ ـــایی رو دوسـت نـداشــتیبــزن بـه سلامتـــــی آرزوهـایـی کـه

 

نتونستــ ـی لمســ ــشون کنــیبــزن بـه سلامتــ ــی عشقــ ــی

 

که طــالعــش به اسمــ ــت نبود ولــیهنـوز هـم دوسـش داریبــزن بـه سلامتــ ــی شبهـایی که

 

تــو تنهــاییـهات گریــه کـردی ولــ ـــینمیدونســتـی بــرای چــی ...


بــزن بـه سلامتــ ــی دوســت

 

و آدمهــایی کـه از پشـــ ـت خنـــ ـجـر زدن ...

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 4 نظر
NarGeS :|
شیطونشیطون
NarGeS :|

دیگر نه "شلوار پاره" نشانه ی "فقر" است . نه "سکــوت"

دیگر نه "شلوار پاره" نشانه ی "فقر" است ....

نه "سکــوت" علامت "رضــایت"....

دنــیـــــــــــــــای غـــریـبـیــست

ارزشـــــــــــها "عـــــــــــــــــــوض" شـده اند

و "عـــــوضــــــــــی هــا"، بــا ارزش......

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 5 نظر
NarGeS :|
شیطونشیطون
NarGeS :|

 وقتـــی دو نفـــر از هـــم جـــدا میشـــن . دیگه نمیتونن مثل

 

وقتـــی دو نفـــر از هـــم جـــدا میشـــن ....
دیگه نمیتونن مثل قبل دوستـــ باشن ؛ چون به قلب همدیگه زخم زدن !
نمیتونن دشمن همدیگه باشن ؛ چون زمانی همو دوستـــ داشتن
تنها میتونن آشنا ترین غریبه برای همدیگه باشن ...!

 

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 3 نظر
NarGeS :|
شیطونشیطون
NarGeS :|

بِه بَــعــضیـا بایَـــد گُـفـــت: تـــو از شـــیـــک بودن فَـــقَــط آدامـســت شیــکــه

بِه بَــعــضیـا بایَـــد گُـفـــت:
تـــو از شـــیـــک بودن فَـــقَــط آدامـســت شیــکــه...
پَس واس کَـــسی کـلاس بزار که هــمکـلاســیت باشه
نه واسه کَــسی که تو کِـــلاسِــشَــم رات نمیده... 
.
.
86043626312857674566.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید