لحظه  بروز رسانی 
popak
popak
پست شماره 321344109 از popak

.

مشاهده همه ی 1 نظر
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

آرزوهایت را با امید صدا بزن و باور داشته

آرزوهایت را با امید صدا بزن و باور داشته

آرزوهایت را
با امید صدا بزن
و باور داشته باش
اجابتش نزدیک است
مهربانی را میهمان قلبت و
آرامش را به خانه ات دعوت کن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

یکی از سخت ترین درسایی که تو زندگی باید یاد

یکی از سخت ترین درسایی که تو زندگی باید یاد

یکی از سخت ترین درسایی که تو زندگی
باید یاد بگیری
اینه که بفهمی از کدوم پل ها باید رد بشی
و کدوم هارو خراب کنی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی است تو مرا

دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی است تو مرا

دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی است
تو مرا باز رساندی به یقینم، کافیست
قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو
گاه گاهی که کنارت بنشینم، کافیست
گله ای نیست، من و فاصله ها همزادیم
گاهی از دور تو را خوب ببینم، کافیست
من همین قدر که با حال و هوایت،گهگاه
برگی از باغچه ی شعر بچینم، کافیست
فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز
که همین شوق مرا، خوبترینم ! کافیست

محمد علی بهمنی

مشاهده همه ی 2 نظر
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

سرشار زندگی کنید و هرکجا که لازم بود خود را

سرشار زندگی کنید و هرکجا که لازم بود خود را

سرشار زندگی کنید
و هرکجا که لازم بود خود را رها سازید
باهمه وجود دوست بدارید
وترس را پس بزنید
هرگز دست از رویاهای خود برندارید
موفقیت زمانی ازآن ماست
که خود برگزینیم.

مشاهده همه ی 4 نظر