لحظه  بروز رسانی 
سید
سید

صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

صد نامه فرستادم

صد راه نشان دادم...

یا راه نمیدانی ، یا نامه نمیخوانی...

مشاهده همه ی 8 نظر
سید
سید

دست به دامن خدا که میشوم …

دست به دامن خدا که میشوم …


چیزی آهسته درون من به صدا میاید که…


نترس!!!


از باختن تا ساختن دوباره …


فاصله ای نیست …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

گاهی سکوت دوست معجزه می کند و تو

گاهی سکوت دوست معجزه می کند و تو

گاهی سکوت دوست معجزه می کند

و تو می آموزی که

" بودنت همیشه در فریاد نیست " ...

مشاهده همه ی 2 نظر
سید
سید

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت :

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت :

انسان نقطه اي است بين دو بي نهايت :

بي نهايت لجن...

بي نهايت فرشته...

بنگر به كدام نزديكتري !!


"دكتر شريعتي"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

همیشه سعی کـن لبخـنـد بر لبانت عـشـق در

همیشه سعی کـن لبخـنـد بر لبانت عـشـق در

همیشه سعی کـن لبخـنـد بر لبانت

عـشـق در قـلبـت

لطـف در نگاهت

محـبت در چهــره ات

بخـشش در رفـتارت

و حـق در زبانت جـاری باشـد و بـس

مشاهده همه ی 7 نظر
سید
سید

رابطه‌ ها در دو حالت قشنگ میشن:

رابطه‌ ها در دو حالت قشنگ میشن:

رابطه‌ ها در دو حالت قشنگ میشن:


اول : پیدا کردن شباهت‌ها

دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها

مشاهده همه ی 4 نظر