لحظه  بروز رسانی 
سید
سید

من .این حال غریب را . به تمام

من .این حال غریب را . به تمام

من ...این حال غریب را ...

به تمام احوال جهان ترجیح می دهم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید
او خواهد آمد.

او خواهد آمد.....

عاقبت یک روز مغــرب محــو مشرق می شـود

عاقبت غــربی تریــن دل نیز عاشــق می شــود

عهـد می بندم زمانی که نه دور است ونه دیـــر

مهـــــربانی حاکــم کل مناطــــق می شــــــــود

مشاهده همه ی 10 نظر
سید
سید

چه تلخ محاکمه میشوند پاییز و زمستان که

چه تلخ محاکمه میشوند پاییز و زمستان که

چه تلخ محاکمه میشوند پاییز و زمستان

که برای جان دادن به درخت جان میدهند

و چه ناعادلانه کمی آن طرف تر

همه افتخار ها نصیب بهار میشود ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

اگر چه گلاب شما اصل قمصر است

اگر چه گلاب شما اصل قمصر است

اگر چه گلاب شما اصل قمصر است


اما چه سود ...


حاصل گلهای پرپر است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

خدایا آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده

خدایا آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده

خدایا آن گونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم
و آن گونه بمیران که کسی به وجد نیاید از نبودنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

من دلم میخواهد خانه ای داشته باشم پردوست کنج

من دلم میخواهد خانه ای داشته باشم پردوست کنج

من دلم میخواهد
خانه ای داشته باشم پردوست
کنج هر دیوارش
دوستهایم بنشینند ارام
گل بگو گل بشنو
هرکسی می خواهد
واردخانه پرعشق وصفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ
به من هدیه کند
شرط وارد گشتن
شست شوی دلهاست..؛

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

دلایل دوست داشتن یک زن : چتر حمایت

دلایل دوست داشتن یک زن : چتر حمایت

دلایل دوست داشتن یک زن :

چتر حمایت او را احساس می کنی زمانی که خواهر توست!

گرمای محبت او را احساس می کنی زمانی که دوست توست!

هیجان و عشق او را احساس می کنی زمانی که عاشق توست!

مشاهده همه ی 6 نظر
سید
سید

روزگاریست همه عرض بدن می خواهند همه از

روزگاریست همه عرض بدن می خواهند همه از

روزگاریست همه عرض بدن می خواهند

همه از دوست فقط چشم و دهن می خواهند

دیو هستند و ولی مثل پری می پوشند

گرگ هایی که لباس پدری می پوشند

آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند

عشق ها را همه با دور کمر می سنجند

خوب طبیعیست که به پایان برسد

عشق هایی که تا سر پیچ خیابان برسد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید