لحظه  بروز رسانی 
سید
سید

گاهی نیاز دارید بیرون بروید، کمی هوا بخورید

گاهی نیاز دارید بیرون بروید، کمی هوا بخورید

گاهی نیاز دارید بیرون بروید،

کمی هوا بخورید و به خودتان یادآوری کنید،

کی هستید و چه کسی میخواهید باشید...

سکوت عاشقانه ما
مشاهده همه ی 6 نظر
سید
سید

سادگـی را هـرجا یافتی . همانجا

سادگـی را هـرجا یافتی . همانجا

سادگـی را هـرجا یافتی ...


همانجا بمـان...


پشیمان نمـی شوی...


رنگش سبز اسـت...

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 7 نظر
سید
سید
آسمونی رو دوس دارم

آسمونی رو دوس دارمکه بارونش فقط واسه شستن غمهای تو بباره

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 2 نظر
سید
سید

عازم یک سفــــــــــــــرم سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

عازم یک سفــــــــــــــرم سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

عازم یک سفــــــــــــــرم

سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــــــودم

مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــت

و امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــــــــت…

آواز قـــــــــو
مشاهده همه ی 2 نظر
سید
سید

فرهاد میدانست صد سال نمیتواند کوه را بکند

فرهاد میدانست صد سال نمیتواند کوه را بکند

فرهاد میدانست صد سال نمیتواند کوه را بکند

فقط میخواست

یک عمر

اسمش را

با * شیرین * بیاورند ...

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 4 نظر
سید
سید

اومدي شبيه بارون دله من خسته خاكه واسه اون نم

اومدي شبيه بارون دله من خسته خاكه واسه اون نم

اومدي شبيه بارون دله من خسته خاكه
واسه اون نم نمه چشمات ، نميدوني چه هلاكه
نمي دوني ، نميدوني واسه من چقدر عزيزي
شايدم مي دوني اما منو باز به هم ميريزي
نمي دونم چي رازيه كه تو چشمات خونه كرده
هر چي هست اونقدر قشنگه كه منو ديوونه كرده

سکوت عاشقانه ما
مشاهده همه ی 2 نظر
سید
سید

دخــتـــرکِ گـُــل فـــروش ! تـنـهـا کـسـی کـه در

دخــتـــرکِ گـُــل فـــروش ! تـنـهـا کـسـی کـه در

دخــتـــرکِ گـُــل فـــروش !

تـنـهـا کـسـی کـه در کـنـارِ گـُــل احـسـاسِ نـشـاط نـدارد ..

بـویِ گـلـهـا مـسـتـش نـمـی کـنـد ..

زیـبـایـی گـلـهـا مـحـوش نـمـی کـنــد ..

رنـگِ گـلـهـا جـذبـش نـمـی کـنــد ..

دخــتــرکِ گُـــل فــروش !

دسـتـه گـُــلهـا رو بـاری مـی بـیـنـد ..

کـه خـلـاصـی هـر چـه زودتـر از آنـهـا بـرایـش شـیـریـن اسـت ...

آواز قـــــــــو
مشاهده همه ی 2 نظر
سید
سید

پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پر

پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پر

پشت هر کوه بلند،

سبزه زاری است پر از یاد خدا

و در آن باغ کسی می خواند

که خدا هست ، دگر غصه چرا ؟!

سکوت عاشقانه ما
مشاهده همه ی 3 نظر