لحظه  بروز رسانی 
سید
سید

بزرگ ترین لذت زندگی داشتن دوست صمیمی است

بزرگ ترین لذت زندگی داشتن دوست صمیمی است

بزرگ ترین لذت زندگی

داشتن دوست صمیمی است


تقدیم به همه دوستان

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 10 نظر
سید
سید

ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛

ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛

ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛

ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻲ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺕ ﺑﺎﺷﻦ ؛

ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻲ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻲ ﺗﺎ دوسِت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ؛

ﺍﮔﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻱ ، ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻭﻓﺎﻳﻲ ، ﺍﮔﻪ یک ﺭﻧﮕﻲ ؛
بدون که ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ …

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 2 نظر
سید
سید

با هرکه نشستیم ، دل از او نشکستیم

با هرکه نشستیم ، دل از او نشکستیم

با هرکه نشستیم ، دل از او نشکستیم

بر جام می و می کده ، مردانه نشستیم

هرچند که این جام پر از جور و جفا بود
خوردیم ولی حرمت ساقی نشکستیم

آواز قـــــــــو
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

زنــدگی باور می خواهد.!! تنفس شروع زندگیست

زنــدگی باور می خواهد.!! تنفس شروع زندگیست

زنــدگی باور می خواهد..!!

تنفس شروع زندگیست

عشق قسمتی از زندگیست

اما دوست خوب قلب زندگیست.....

آواز قـــــــــو
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

يه چشم هميشه بايد اشك داشته باشه و الا مي سوزه

يه چشم هميشه بايد اشك داشته باشه و الا مي سوزه

يه چشم هميشه بايد اشك داشته باشه و الا مي سوزه

يه دل هميشه بايد توش غم باشه و الا مي شكنه

يه لب هميشه بايد روش خنده باشه و الا پير ميشه

يه كبوتر هميشه بايد عشق به پروازداشته باشه و الا اسير ميشه

يه ديوارهميشه بايد به يه ستون تكيه كنه و الا ميريزهيه قلب بايد به يكي ايمان داشته باشه و الا فاسد ميشه.

آواز قـــــــــو
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

یاد دارم در غروبی سرد سرد می گذشت

یاد دارم در غروبی سرد سرد می گذشت

یاد دارم در غروبی سرد سرد

می گذشت از کوچه ی ما دوره گرد

داد می زد : کهنه قالی می خرم

دسته دوم جنس عالی می خرم

کاسه و ظرف سفالی می خرم

گر نداری کوزه خالی می خرم

اشک در چشمان بابا حلقه بست

عاقبت آهی کشید بغضش شکست

اول ماه است و نان در سفره نیست

ای خدا شکرت ولی این زندگیست؟

بوی نان تازه هوشش برده بود

اتفاقا مادرم هم روزه بود

خواهرم بی روسری بیرون دوید

گفت آقا سفره خالی می خرید...؟

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 5 نظر
سید
سید

خوشبختی ما آدمها در سه جمله خلاصه می شود

خوشبختی ما آدمها در سه جمله خلاصه می شود

خوشبختی ما آدمها در سه جمله خلاصه می شود

تجربه از دیروز

استفاده از امروز

امید به فردا

و با سه جمله هم زندگی مان را تباه می کنیم

حسرت دیروز

اتلاف امروز

ترس از فردا

دکتر علــــــی شریعتی

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

آدمیان به لبخندی که بر لب ها می نشانند

آدمیان به لبخندی که بر لب ها می نشانند

آدمیان به لبخندی که بر لب ها می نشانند

و به احساس خوبی که بر جا می نهند

و به دردی که از یکدیگر می کاهند . می ارزند

و ما بودنشان را می خواهیم

چون وجودشان زمین را زیباتر می کند . . .

هم صحبتی با آنان شرف است

و رفاقت با آنان ضمانت سلامت

و در کنار آنها بودن حق است

و فراموشی آنان محال

و دعا برایشان واجب

و شما بدانید

که مصداق بارز آنید . . .
img97.gif

آواز قـــــــــو
مشاهده همه ی 2 نظر
سید
سید

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟! "ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟! "ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟!

"ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣـــــــﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ "

مهربانی و ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ "

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ "

شادی و ﺧﻨﺪﻩ اش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯾﺶ "

ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ " ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎ و کامنت هایش "

آواز قـــــــــو
مشاهده همه ی 2 نظر
سید
سید

بايد خريدارم شوي تا من خريدارت شو م

بايد خريدارم شوي تا من خريدارت شو م

بايد خريدارم شوي تا من خريدارت شو موزجان و دل يارم شوي تا عاشق زارت شوممن نيستم چون ديگران بازيچه بازيگراناول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم
رهی معیری

آواز قـــــــــو
مشاهده همه ی 2 نظر