لحظه  بروز رسانی 
پوریا جرجندی
گرفتارگرفتار
پوریا جرجندی

عمده فروشی وسایل آشپزخانه و جهیزیه عمده فروشی انواع

 لینک

عمده فروشی وسایل آشپزخانه و جهیزیه
عمده فروشی انواع محصولات کادویی و دکوری و سرامیکی و چینی و...

انواع ماگ و لیوان ، انواع ظروف سرامیکی ، انواع قمقمه ، انواع فرنچ پرس و اسپرسو ، قالب کیک و شیرینی و...

شماره تماس: 09120034161
آیدی تلگرام و اینستاگرام:@omdehstore

آشپزخانه.جهیزیه.دکوری.سرامیکی.کادویی.چینی.پلاستیکی
تهران-صالح اباد غربی-خیابان کلهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پوریا جرجندی
گرفتارگرفتار
پوریا جرجندی

عمده فروشی وسایل آشپزخانه و جهیزیه عمده فروشی انواع

 لینک

عمده فروشی وسایل آشپزخانه و جهیزیه
عمده فروشی انواع محصولات کادویی و دکوری و سرامیکی و چینی و...

انواع ماگ و لیوان ، انواع ظروف سرامیکی ، انواع قمقمه ، انواع فرنچ پرس و اسپرسو ، قالب کیک و شیرینی و...

شماره تماس: 09120034161
آیدی تلگرام و اینستاگرام:@omdehstore

آشپزخانه.جهیزیه.دکوری.سرامیکی.کادویی.چینی.پلاستیکی
تهران-صالح اباد غربی-خیابان کلهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پوریا جرجندی
گرفتارگرفتار
پوریا جرجندی

عمده فروشی وسایل آشپزخانه و جهیزیه عمده فروشی انواع

 لینک
عمده فروشی وسایل آشپزخانه و جهیزیه عمده فروشی انواع

عمده فروشی وسایل آشپزخانه و جهیزیه
عمده فروشی انواع محصولات کادویی و دکوری و سرامیکی و چینی و...

انواع ماگ و لیوان ، انواع ظروف سرامیکی ، انواع قمقمه ، انواع فرنچ پرس و اسپرسو ، قالب کیک و شیرینی و...

شماره تماس: 09120034161
آیدی تلگرام و اینستاگرام:@omdehstore

آشپزخانه.جهیزیه.دکوری.سرامیکی.کادویی.چینی.پلاستیکی

تهران صالح اباد غربی خیابان کلهر انبار88

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پوریا جرجندی
گرفتارگرفتار
پوریا جرجندی

فقط بخوناولش عاشــــــــــقتہحاضره دنیارو بہ پات بریزه . حاضره هرڪارے بڪنہ

فقط بخون

اولش عاشــــــــــقتہ

حاضره دنیارو بہ پات بریزه ...
حاضره هرڪارے بڪنہ ڪہ خوشحالت ڪنہ ...
شبایے ڪہ ازش دلخورے تا وقتے آشتے نڪردے خوابش نمیبره ...
ادعاے عاشقے ڪردنش دیوونت میڪنہ ...
عاشــــــــــقش میشے ...
عاشـــــق بودنش ، عاشـــــق حس ڪردنش ...
با شادیاش شادے و با ناراحتیاش ناراحت ...
ڪم ڪم ازت دور میشہ ...
واسہ همہ چے وقت میذاره بجز تـــــو ...
با همہ بہش خوش میگذره بجز تـــــو ...
انگار ازت فرار میڪنہ ...
انگار ازت خستہ شده ... 
انگار عاشـــــقہ یڪے دیگہ شده ...
انگار دیگہ تویے ڪہ یہ روز همہ چیش بودے الآن شدے "هیچــــــــــے" ...
بازم خودت میمونے و یہ عالمہ حرف تو دلت ڪہ شاید هیچوقت هیچڪے نفہمہ ...
نمیگم مال مـــــن باش ... 
نمیگم ڪنارم باش ... 
حتے نمیگم با این و اون نباش ... 
فقط میگم اگہ ڪسے دلت رو شڪست ...
بہ یاد اونے ڪہ دلشو شڪستے باش!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پوریا جرجندی
گرفتارگرفتار
پوریا جرجندی

اگه می دانستی که چقدر دوستت دارم نگاهت را تا ابد

اگه می دانستی که چقدر دوستت دارم
نگاهت را تا ابد بر من می دوختی
تا من برسکوت نگاه تو رازهای یک عشق زمینی را
باخود به عرش خداوند ببرم...دوستت دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید