لحظه  بروز رسانی 
پرسش و پاسخ دینی
پرسش و پاسخ دینی

نعره ی هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمینعره ی هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمی کند؛

من از سکوت موریانه ها می ترسم ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرسش و پاسخ دینی
پرسش و پاسخ دینی

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ . ﺍﮔﺮ

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ ...

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ،
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ..

ﺍﮔﺮﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ،
ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ ...

ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ،
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ...

ﺩﻧﯿﺎﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ " ﭘﮋﻭﺍﮎ " ﻧﯿﺴﺖ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرسش و پاسخ دینی
پرسش و پاسخ دینی

عجب دنیاییست! در کله پزی ها هم 'زبان' از 'مغز'
عجب دنیاییست!
در کله پزی ها هم 'زبان' از 'مغز' گرانتر است،درست مثل جامعه ای که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند...
"احمد شاملو"برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرسش و پاسخ دینی
پرسش و پاسخ دینی

خداوندا کمک کن از چَرای زندگی دل بکنم و بهخداوندا کمک کن از چَرای زندگی دل بکنم و به چِرای زندگی فکر کنم ...

 

چرا که عاقبت چَرا مرگ ؛ و عاقبت چِرا تولدی دوباره است ...برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرسش و پاسخ دینی
پرسش و پاسخ دینی

مگر دین زرتشتی نمی گوید: «پندار نیک، گفتارنیک، کردارنیک» پس چرا

مگر دین زرتشتی نمی گوید: «پندار نیک، گفتارنیک، کردارنیک» پس چرا آن را دین باطلی می دانید؟       

پرسش:

. مگر دین زرتشتی نمی گوید: «پندار نیک، گفتارنیک، کردارنیک» پس چرا آن را دین باطلی می دانید؟

جواب:

   در این باره توجه به چند نکته ضروری است:

  یک:تعابیری مانند آنچه در سوال آمده به گونه ها و عبارات مختلف تقریباً از زبان همه حکیمان ، فیلسوفان ، ارباب مکاتب ، معلمان اخلاق و رهبران دینی شنیده شده و شعاری نیست که اختصاص به آیین زرتشت داشته باشد و یا دیگران بر خلاف آن  شعار داده باشند.

 دو:برای قضاوت پیرامون یک مکتب صرف این گونه شعارها کافی نیست و باید دید در آن مکتب چه چیزی خوب شناخته می شود و چه چیزی بد.استاد مطهری بر آن است که همه مکتب های اخلاقی دنیا آموزه های خود را به عنوان اخلاق خوب معرفی کرده اند، در حالی که بین آنها شدیدترین اختلافات و تضادها وجود دارد. یکی مبارزه با خود خواهی ، بسط عدالت ، ترحم به ضعیفان و یاری ستمدیدگان را اخلاقی می داند و دیگری مانند نیچه همه اینها را اخلاق بد و خیانت به بشریت می انگارد. از نظر ایشان پوک ترین و بی مغزترین رویکردها بسنده کردن  به سخن زرتشت است که می گوید « گفتار نیک ، پندار نیک و کردارنیک» زیرا مانند آن است که از مهندسی برای ساختمان یک مسجد طرحی بخواهند و بگویند: طرح شما چیست؟  بگوید: یک ساختمان خوب! یا از خیاطی بپرسند: چه مدل لباس می دوزی ؟  بگوید: یک مدل خوب! در این جاباید دید طرح و مدل خوب در نگاه آنان چیست و بدون آن هیچ گونه ارزش داوری  پیرامون طرح یا مدل ایشان میسر نیست. بنابراین شعار یاد شده به تنهایی هیچ گونه قابل سنجش و ارج گذاری نیست.[1] به عبارت دیگر این تعابیر بسیار کلی و جامع است اما نا متعین ونامشخص ، در وافع مثل هوا می ماند که وارد هر روزنی می شود ولی کلید هیچ قفلی نیست.

سه:برخلاف شعار یاد شده مراجعه به آموزه های زرتشتی موجود ، انحطاط جدی هم در گستره عقاید و بنیادهای معرفتی و هم در نظام اخلاقی و رفتاری مشاهده می شود و آنچه در این مکتب خوب انگاشته شده در سنجه خرد ناخوب شناخته می شود.


 

پي نوشتها

[1] . بنگرید: شهید مطهری ، مجموعه آثار ، ج 22، ص 645، تهران ، صدرا، چاپ اول، 1383.


مشاهده همه ی 1 نظر
پرسش و پاسخ دینی
پرسش و پاسخ دینی

در باب شعار پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک  

در باب شعار پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک

 

عبارت «پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک» یکی از شعارهایی است که عده‌ای از زرتشتیان به تازگی آنرا به عنوان شعار مذهبی خود بکار می‌برند و گاه آنرا به زرتشت منسوب می‌دارند و یا آنرا اندرز و فرمان زرتشت می‌نامند. در حالیکه این شعار نه تنها ارتباطی با زرتشت و تعالیم او ندارد، که برخلاف شکل و معنای ظاهری آن حتی دلالتی بر زندگی این‌جهانی و رفتار نیک آدمیان با یکدیگر نیز نمی‌کند.

این شعار ترجمه‌ای آزاد و ترکیبی خودساخته از سه اصطلاح مستقل و متمایز «هومَتَه»، «هوختَه» و «هوَرشتَه» است. این سه اصطلاح که در متون نواوستایی و پهلوی دیده شده، نام‌هایی است برای سه طبقه بهشت در دین زرتشتی و برای تخیلات و تصوراتی که از بهشت در آن اعتقادات مذهبی وجود دارد.

روان مرده پس از مرگ و پس از پاره‌پاره شدن جسمش توسط سگ (بنگرید به متن پهلوی «مینوی خرد») و پس از عبور از «چینوَد پل» (قابل قیاس با «پل صراط») به طبقه اول بهشت که هومته (ترجمه شده به پندار نیک) نام دارد، وارد می‌شود و در آنجا بلافاصله با یک جام شربت بهشتی به نام «زَرمیه رَئوغنَه» از او پذیرایی می‌گردد. سپس دوشیزه‌ای زیبا با پستان‌های برجسته و با خوشمزه‌ترین خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به استقبال او می‌آید و به همین ترتیب روند تشریفات و پذیرایی‌های بهشتی با جزئیات دیگری در طبقات دیگر آن ادامه می‌یابد.

از طرف دیگر و در تضاد با سه طبقه بهشت، سه طبقه نیز برای جهنم وجود دارد. در متون زرتشتی، مراحل استقبال و پذیرایی(!) در این طبقات سه‌گانه جهنمی با دقت و جزئیات مفصل شرح داده شده است. این مراحل و توصیفات به اندازه‌ای آمیخته با واژگان و مفاهیم زشت و وحشتناک و چندش‌آور است که قلم و زبان از بیان آنها عاجز است (بنگرید به دوزخ و شکنجه‌های دوزخی در دین زرتشتی).

برای آگاهی بیشتر بنگرید به: تفضلی، احمد، مینوی خرد، چاپ سوم، تهران،۱۳۸۰؛ ژینیو، فیلیپ، ارداویراف‌نامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، تهران، انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران، چاپ دوم ۱۳۸۲؛ میرفخرایی، مهشید، بررسی هادخت‌نسک، تهران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۱؛ رضی، هاشم، دانشنامه ایران باستان، تهران، ۱۳۸۱، (ذیل مدخل‌های هومته و هوخته و هورشته).

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید