افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
زهرا
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا

انسان زاده شدن تجسد وظيفه بود :

توان دوست داشتن و دوست داشته شدن

توان شنفتن

توان ديدن و گفتن

توان اندهگين و شادمان شدن

توان خنديدن به وسعت دل ، توان گريستن از سويداي جان

توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شكوه ناك فروتني

توان جليلِ به دوش بردنِ بار امانت

و توان غمناك تحمل تنهائي

تنهائي

تنهائي

تنهائي ي عريان

 

انسان

دشواري ي وظيفه است.

                                                                       احمد شاملو

مشاهده همه ی 1 نظر