افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
amir
مهربونمهربون
amir

بی خبر پیمان یاری را گسست این خبر ناگاه پشتم را شکست آن کبوتر عاقبت از بند رست رفت و با دلدار دیگر عهد بست با که گویم او که هم خون من است خصم جان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید