افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
س مث ِ...
خنگخنگ
س مث ِ...

دوباره نم نم بارون
صدای شر شر ناودون
دل بازم بی قراره
دوباره رنگِ چشاتو
خیال عاشقی با تو
این دل آروم نداره نداره نداره
شبامو خواب نوازش
دوباره هق و هقو بالش
گریه یعنی ستایش
ستایش تو و چشمات
دلم هنوز تو رو میخواد
دل بازم پر زده واسه عطر نفسهات
اتاقم عطرتو داره
دلم گرفته دوباره
کار من انتظاره
یه عکسو درد دلامو
میریزه اشک چشامو
غم تمومی نداره نداره نداره
صدای باد و کوچه
داره تو خونه میپیچه
قلبم آروم نمیشه
بغل گرفتمت انگار
دوباره خوابه و تکرار
باز نبودی و من تکیه دادم به دیوار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید