افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
(مدير ارشد گروه جالب ترين مطالب)امیر
شادشاد
(مدير ارشد گروه جالب ترين مطالب)امیر

سوتی های شنیدنی شما :: 8 ::

این سوتی مربوط میشه به مادر یکی از رفیقامون که 70 سالی رو داشت اون زمان ( سلامت و 120 ساله باشه )
چند سال پیش مادر رفیقم رفته بود استرالیا
یه روز خونه دوستمون بودم دوست دختر و دوست دوست دخترش هم بودن که مادرش زنگ زد گوشی تلفن خراب بود و فقط با اسپیکر میشد صحبت کرد خلاصه بعد از سلام و احوال پرسی حاج خانم به رفیقمون گفت : رضا اینجا یه خواننده ای هست خیلی معروفه هروقت میبینمش یاد تومیافتم ( لازم به ذکر که این رفیق ما کپی برابر اصله با جواد یساری در ظاهر ) خیلی شبیهته
رضا : خوب کیه
حاج خانم : اسمش فینی فایتینه
رضا : کی ؟!؟!؟!؟
حاج خانم : فینی فایتین
رضا : فینی فایتین دیگه کیه ؟!"؟!
حاج خانم : بابا همون که عکسش بالا آینه تو اطاقته
هم زمان 4 جفت چشم چرخید سمت آینه دیدیم (( ریکی مارتین )) از بالا آینه ذل زده به ما ... فقط زمین و گاز میزدیم از خنده

یه دفعه هم با همین حاج خانم نشسته بودیم بحث انتخابات آمریکا بود حاخ خانم خیلی جدی فرمودن به نظر من کیریپتون انتخب میشه ... منظورشون کلینتون بود ... ما هم که دیگه سک سکه گرفته بودیم از خنده یکی سرشو کرد تو گوشیش یکی رفت آب بخوره یکی هم رفت سوپری خرید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید