افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
خوشتیپخوشتیپ
@elias_jalali

هـرچـه آید به ســرم، بــــــــاز بـگــویم گــــــــــذرد

آه از این عـــــمر کـه با میـــگـــــــــذرد، میگـــــذرد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید