افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر
مو قشنگمو قشنگ
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر

یک لحظه باد 
روسری اش را کنار زد
از آن به بعد بود که شاعر زیاد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید