مکان یار
مکان یار

آبشار مبارک آباد آدرس: ایران - گلستان - مینودشت روستای مبارک

آبشار مبارک آباد
آدرس: ایران - گلستان - مینودشت روستای مبارک آباد

این آبشار در نزدیکی روستایی به همین نام قرار گرفته. آبشار به صورت پلکانی با عرض ۱۴ متر دارای آب فراوانی است و آبشاری دایمی است. آب گوارا و فراوان این آبشار پس از سرازیر شدن ، در رودخانه آرام می گیرد و وجود دره های پردرخت در اطراف آبشارهر رهگذری را به تحسین زیبائیهای خلقت در این منطقه وا می دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید