مکان یار
مکان یار

آبشار هشت درخان طارم آدرس: ایران - زنجان - آب بر

آبشار هشت درخان طارم آدرس: ایران - زنجان - آب بر

آبشار هشت درخان طارم
آدرس: ایران - زنجان - آب بر درمیان کوه های منطقه طارم

این آبشار زیبا و ناشناخته در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری شهر زنجان و درمیان کوه های منطقه طارم زنجان در دره سرسبزی قرار گرفته و یکی از مکان هایی ست که کوهنوردان برای رسیدن به آن بعد از امامزاده حسن مثـنـّی و روستای امام حدود دوساعت کوهپیمایی می کنن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید