مکان یار
مکان یار

آبگرم سنگ بن آدرس: ایران - مازندران - رامسر نرسیده به

آبگرم سنگ بن آدرس: ایران - مازندران - رامسر نرسیده به

آبگرم سنگ بن
آدرس: ایران - مازندران - رامسر نرسیده به رامسر، جاده اربکله

آز چشمه های آبگرم طبیعی که از زیر سنگ می جوشه و از جاذبه های طبیعی رامسر محسوب می شه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید