هر روز!
هر روز!

آبیاری،هرس،کود دهی،آفات درخت پسته در این قسمت سعی داریم نکته

آبیاری،هرس،کود دهی،آفات درخت پسته در این قسمت سعی داریم نکته

آبیاری،هرس،کود دهی،آفات درخت پسته
در این قسمت سعی داریم نکته هایی مفید در خصوص درخت پسته در اختیار شما قرار دهیم:
الف) آبیاری
با وجود این که پسته استقامت زیادی به بی آبی دارد، لکن نباید از آب دادن آن مخصوصا در سنین ابتدایی غفلت شود. به طور متوسط بسته به بافت خاک از نظر نگهداری آب مدار آبیاری بسته به سن درخت به شرح زیر توصیه می شود: (به جز فصل زمستان)
درخت با سن ۱ تا ۳ سال:     مدار آبیاری ۷ الی ۱۰ روز
ادامه مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید