هر روز!
هر روز!

آبیاری گیاهان آپارتمانی هنگام سفر نوروزی آبیاری گیاهان آپارتمانی هنگام

آبیاری گیاهان آپارتمانی هنگام سفر نوروزی آبیاری گیاهان آپارتمانی هنگام

آبیاری گیاهان آپارتمانی هنگام سفر نوروزی
آبیاری گیاهان آپارتمانی هنگام سفر نوروزی : آبیاری گیاهان آپارتمانی هنگام سفر نوروزی
: آبیاری گیاهان آپارتمانی هنگام سفر نوروزی
: : با بکارگیری یکی از راهکارهای زیر که در این مطلب قرار داده ایم با خیالی آسوده به سفر بروید و نگران بی ابی یا کم آبی گیاهان نباشید.
روش اول :
به گزارش : گلدان ها را کف حمام یا آشپزخانه | دکوراسیونبچینید و سطلی پر از آب را در کنار هر گلدان و در سطحی بالاتر از آن قرار دهید ، پارچه ای نخی به اندازه یک متر و به پهنای یک انگشت آماده کنید و یک سر آن را از کنار گلدان به داخل خاک فرو کنید و سر دیگر را در سطل پر از آب قرار دهید ؛ در مدتی که شما در سفر هستید دستمال پارچه ای مدام آب را به خود جذب می کند و آب کم کم به داخل خاک گلدان منتقل میشود.
روش دوم :
در داخل وان حمام یا در یک لگن بزرگ کمی آب بریزید و چند آجر در کف آن و در داخل آب قرار دهید سپس گلدان ها را بر روی آجرها بچینید ، دقت کنید گلدان ها به طور مستقیم درون آب قرار نگیرند و همچنین در کف گلدان ها نیز حداقل چند سوراخ وجود داشته باشد.
روش سوم :
یک تکه حوله یا پتوی کوچک را در کف وان یا لگن بزرگ قرار دهید ، داخل وان یا لگن را به ارتفاع 2-3 سانتی متر آب بریزید و گلدان ها را بر روی حوله یا پتوی مرطوب قرار دهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید