مسیر سبز
مسیر سبز

آبی که اهوازی ها می نوشند! +عکس تابناک: گویا

آبی که اهوازی ها می نوشند! +عکس 
 تابناک: گویا

آبی که اهوازی ها می نوشند! +عکس
تابناک:  گویا مشکلات آب آشامیدنی ساکنین اهواز به سریال دنباله داری تبدیل شده است.

 یکی از ساکنین اهواز با ثبت تصویر مقایسه جالبی انجام داده است.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید