مکان یار
مکان یار

آب انبار تاریخی سفید شهر آدرس: ایران - اصفهان - سفید

آب انبار تاریخی سفید شهر آدرس: ایران - اصفهان - سفید

آب انبار تاریخی سفید شهر
آدرس: ایران - اصفهان - سفید شهر

این آب انبار تاریخی متعلق به دوره شاه عباس صفویی است که جهت رفاه حال کاروانها از شرق تا غرب هسته مرکزی ایران قرار گرفته بودند و در طول سال از آب تغذیه و شارژ میشد، حتی در دهه ۶۰ هم، هنوز تعدادی از این آب انبارها فعال بودند و پر آب. این روزها اما این آب انبار به جاذبه ای گردشگری تبدیل شده و جز آثار باستانی به ثبت رسیده وحفاظت شده توابع آران وبیدگل شهرستان کاشان است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید