مکان یار
مکان یار

آب انبار علی آباد آدرس: ایران - تهران - ورامین ورامین،

آب انبار علی آباد آدرس: ایران - تهران - ورامین ورامین،

آب انبار علی آباد
آدرس: ایران - تهران - ورامین ورامین، روستای علی آباد

این آب انبار مربوط به دوران قاجاریه است و در کنار یخچال علی آبادقرار دارد. مساحت این آب انبار ۶ متر در ۲۰ متره و سقف هلالی شکل آن ۵ متر بلندی داره. یک ردیف پله از اتاق کنار آب انبار تا کف آب انبار ادامه دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید