مکان یار
مکان یار

آب انبار کیش آدرس: ایران - هرمزگان - کیش شهر قدیم

آب انبار کیش آدرس: ایران - هرمزگان - کیش شهر قدیم

آب انبار کیش
آدرس: ایران - هرمزگان - کیش شهر قدیم حریره ، آب انبار

یکی ازروش های ذخیره آب آشامیدنی درقدیم ساخت آب انباربوده و این مورد در کیش هم رواج داشته . درسال ۱۳۷۲ برای همین منظور و جمع آوری آبهای سطحی،یک آب انباردوقلوباپنج بادگیربه سبک معماری سنتی یزد ،درمحل یک آب انبار قدیمی نزدیک شهر حریره ساخته شد.
باتوجه به ساخت وسازهای جزیره وازبین رفتن مسیرآب های سطحی ،این آب انبارکاربری اصلی خودشو از دست داد ولی معماری خاص این بنا ، یادآورایام گذشته س وبسیارجالبودیدنیه .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید