مکان یار
مکان یار

آب گرم رامسر آدرس: ایران - مازندران - رامسر سادات شهر

آب گرم رامسر آدرس: ایران - مازندران - رامسر سادات شهر

آب گرم رامسر
آدرس: ایران - مازندران - رامسر سادات شهر

آب گرم رامسر رفتین؟
می دونین خواص و ویژگی های آب گرم رامسر چیه؟
تو رامسر چشمه های آبگرم گوگردی زیادی وجود داره. این چشمه ها بیشترشون در امتداد گسل رامسر واقع شدن. در جنوب رامسر، چشمه زیرپل معروفیت بیشتری داره که آب اون از چند نقطه و ازکف حوضچه خارج می شه. در کف حوضچه نیر بلورهای پیریت و گوگرد دیده می شه.
میزان دمای بزرگترین آبگرم معدنی رامسر که به شماره یک معروفه ۴۲ درجه سانتیگراده که بهترین حد تحمل بدنه. آب های گوگردی رامسر در زمره آب های کلربیکربناته کلسیک و منیزین گازدار گوگردی هستند و برای درمان بیماری های جلدی رماتیسم و دردهای عصبی و عضلانی بسیار سودمندند و در رفع عوارضی که پس از تب بروز می کند از این چشمه ها استفاده می شه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید