مکان یار
مکان یار

آتشکده سمنان آدرس: ایران - سمنان - سمنان جنوب محله اسفنجان

آتشکده سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان جنوب محله اسفنجان

در جنوب محلهٔ اسفنجان سمنان آتشگاهی وجود داشت که تا سالیان قبل، آثار ستون های ساختمان آن باقی بود. این ستون ها در میان حصارهای سر به فلک کشیدهٔ متعلق به دوره های قبل از اسلام واقع بود. اصولاً آتشکده و آتشگاه مربوط به دوره های قبل از اسلام است و از این نظر می توان پی به قدمت محلهٔ اسفنجان و آتشگاه سمنان برد. در حال حاضر، خرابه هایی کوچک از منطقهٔ آتشگاه باقی مانده، دیوارهای کوتاه با تلی از خاک نمایانگر کوچک دورهٔ احداث این بنا است. این منطقه و اطراف آن، هم اکنون با ساختن خانه های جدید، مسکونی شده و آثار باقی ماندهٔ آتشگاه نیز به تدریج در حال نابودی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید