هر روز!
هر روز!

آتشکده قینقر : آتشکده کوشک قینقر مربوط به دوره ساسانیان

آتشکده قینقر 
 : آتشکده کوشک قینقر مربوط به دوره ساسانیان

آتشکده قینقر
: آتشکده کوشک قینقر مربوط به دوره ساسانیان است و در شهرستان مهران، بخش ملک شاهی، روستای گنبد پیر محمد واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۶۴۶۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.در ارتفاعات کوه پشمین قنقیر ملکشاهی مهران آثاری از یک آتشکده ساسانی دیده میشود . ارتفاع سقف این آتشکده 5 متر و مساحت آن 27 متر میباشد.این آتشکده چهار در ورودی دارد و در کنار باغی زیبا با درختان زیتون و چشمه ای واقع است و مجموعه ای زیبا را تشکیل داده است . بر ساختمان این آتشکده آسیبهای زیادی وارد شده است.
: آتشکده قینقر
: آتشکده قینقر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید