مکان یار
مکان یار

آتشکده گره چغا آدرس: ایران - همدان - نهاوند روستای گره

آتشکده گره چغا آدرس: ایران - همدان - نهاوند روستای گره

آتشکده گره چغا
آدرس: ایران - همدان - نهاوند روستای گره چغا

تپه آتشکده گره چغا مربوط به دوره اشکانیان - دوره ساسانیان است و در شهرستان نهاوند، بخش خزل، روستای گره چغا واقع شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید