هر روز!
هر روز!
088411030481145102a.gif

آثار وپیامدهای سلام کردن


«سلام» یکى از نام‌هاى جلاله خداست. یعنى خدا عامل ارتباط انسان‌هاست و روابط را باید بر مبناى اعتقاد و ابراز محبت به او شکل داد و رابطه‌اى ارزشمند است که با خداوند نسبت داشته باشد.
«عامل رابطه» از آغاز آفرینش و حضور انسان عاقل در عرصه گیتى و تشکیل زندگی جمعى تاکنون شکل‌هاى گوناگونى به خود دیده است. اما تا پیش از اسلام این عامل یک واژه خشک، بی‌معنا و صرفاً بهانه براى شروع گفتگوها و معاملات روزمره بشرى بود. لیک با آمدن اسلام به عنوان مکتب کامل الهى و مبتنى بر فطرت پاک انسانى کلیه مفاهیم زندگى دگرگون و فرم نوینى یافت، زیرا که اسلام:
اولاً: آ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید