هر روز!
هر روز!

آثار وپیامدهای سلام کردن «سلام» یکى از نام‌هاى

آثار وپیامدهای سلام کردن 
 
 
 «سلام» یکى از نام‌هاى

آثار وپیامدهای سلام کردن


«سلام» یکى از نام‌هاى جلاله خداست. یعنى خدا عامل ارتباط انسان‌هاست و روابط را باید بر مبناى اعتقاد و ابراز محبت به او شکل داد و رابطه‌اى ارزشمند است که با خداوند نسبت داشته باشد.
«عامل رابطه» از آغاز آفرینش و حضور انسان عاقل در عرصه گیتى و تشکیل زندگی جمعى تاکنون شکل‌هاى گوناگونى به خود دیده است. اما تا پیش از اسلام این عامل یک واژه خشک، بی‌معنا و صرفاً بهانه براى شروع گفتگوها و معاملات روزمره بشرى بود. لیک با آمدن اسلام به عنوان مکتب کامل الهى و مبتنى بر فطرت پاک انسانى کلیه مفاهیم زندگى دگرگون و فرم نوینى یافت، زیرا که اسلام:
اولاً: آ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید