اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

آخرین تمرین تیم ملی (گزارش تصویری) به گزارش ""، در

آخرین تمرین تیم ملی (گزارش تصویری)
به گزارش ""، در این تصاویر که از زاویه بالاتر گرفته شده است، نرمش بازیکنان ایران قبل از آغاز تمرین تصاویر زیبایی را روی زمین چمن صاف آزادی خلق کرده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید